Ambassadørens

Rolle

Inspiring Denmark har samlet Syddanmarks mest eksklusive netværk af ambassadører, der yder en stor indsats for blandt andet at tiltrække internationale kongresser til landsdelen og spotte potentielle kongresværter.  

Formålet med ambassadørkorpset er at få flere internationale konferencer til Syddanmark. At identificere muligheder, bringe Syddanmark i spil og påvirke beslutningsprocesser, så vi i fællesskab kan sætte Syddanmark og landsdelens styrkepositioner på verdenskortet.

Korpset består af proaktive og visionære ambassadører. De gør alle en aktiv indsats for at styrke landsdelens profil som en attraktiv destination for både nordiske og internationale konferencer. Nogle ved at selv at påtage sig værtskabet ad flere omgange, og andre ved at hjælpe med at åbne døre og skabe nye muligheder.

Som ambassadør bliver du en del at et stærkt netværk sammensat af toneangivende personer inden for forskning, kultur og erhverv fra Syddanmark.

Mød

Ambassadøren

I hvert nyhedsbrev taler vi med en af vores ambassadører og hører deres tanker om arbejdet med de internationale konferencer. 

Læs med når vi stiller “3 skarpe til en ambassadør”:

Vilkår og tilbud

til dig som ambassadør

Vores forventninger til dig som ambassadør

 • At du stiller dig i spidsen for at få internationale konferencer og kongresser inden for dit felt til Syddanmark 
 • At du medvirker til at øge fokus på vigtigheden af internationale konferencer
 • At du fungerer som døråbner ind i din organisation eller virksomhed over for ledelse og i forhold til at motivere og inspirere kolleger og medarbejdere
 • At du er med til at sætte værtskab på dagsordenen 
 • Et personligt møde årligt med Inspiring Denmark for at identificere mulige konferencer og kongresser inden for dit felt, som kan komme til Syddanmark. 
 • Derudover vil der være en løbende dialog, så vi sikrer, at vi har kendskab til ønsker, behov og muligheder 
 • At du fungerer som sparringspartner for mindre erfarne værter blandt ambassadørkollegerne
 • Udnævnelsen er treårig

Hvad du kan forvente som ambassadør

 • Du bliver en del af et proaktivt og inspirerende netværk af toneangivende personer, der skal sætte Syddanmark på videns- og verdenskortet, og hvor nye relationer og samarbejdsmuligheder skal opstå 
 • Inspirerende arrangementer årligt med fokus på værtskab, netværk og opnåede resultater
 • Hjælp til at finde og vinde internationale konferencer
 • Nyhedsbreve med nyt fra Inspiring Denmark og ambassadørkorpset. 
 • Mulighed for rabat på dagsmøder (max. 10 personer) hos nogle af Inspiring Denmarks større samarbejdspartnere. Kontakt Inspiring Denmark for nærmere oplysninger
 • Hjælp til at finde og vinde internationale konferencer – kontakt Inspiring Denmark for, hvordan vi konkret kan hjælpe.

Arrangementer for

ambassadører

Fondens bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet, Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark.