Hvorfor

Være vært?

Der er mange gode grunde til at stå i spidsen for en international konference i Syddanmark. 
Vi har samlet nogle af de vigtigste her:

DU FÅR INTERNATIONAL EKSPONERING OG FAGLIG ANERKENDELSE.
Som konferencevært får du mulighed for at eksponere dit fag og dine resultater både nationalt og internationalt. Det styrker din position og åbner dørene til spændende og relevante samarbejdspartnere fra udlandet.

DU SÆTTER TURBO PÅ DIT NETVÆRK
Du får mulighed for at skabe et værdifuldt netværk med kolleger og samarbejdspartnere fra hele verden. Netværk der kan danne grundlag for fremtidigt samarbejde uanset om det gælder forskning, udveksling af erfaringer eller salg.

DU TILTRÆKKER INTERNATIONALT TALENT
Afholdelse af en international konference sætter din organisation på verdenskortet og tiltrækker internationale specialister. Disse kan bidrage til en styrket kvalitet i jeres arbejde; om det er styrket forskning eller bedre produkter.

DU SKÆRPER DET FAGLIGE NIVEAU OG MOTIVATIONEN

En international konference betyder ny viden og inspiration. Det
skærper niveauet i din organisation, og det styrker viden og motivation hos kolleger og medarbejdere.

DU STYRKER SYDDANMARK

Udover det faglige udbytte har konferencer en samfundsmæssig og økonomisk effekt. Internationale konferencer trækker viden og talent til Danmark og sætter institutioner og landet på verdenskortet. De skaber desuden god omsætning i destinationen – til gavn for både vækst og beskæftigelse.

Sådan hjælper

Vi dig

Der er mange gode grunde til at stå i spidsen for en international konference i Syddanmark. Inspiring Denmark er parat med viden og erfaringer gennem hele processen og kan indgå som værdifuld samarbejdspartner og videncenter. Vi har mange års erfaring i at trække konferencer til Syddanmark, og som en nonprofit-organisation er vores services gratis. Du er velkommen til at tage kontakt, uanset hvor langt du er i dine overvejelser.

Vi hjælper dig i processen med at finde og vinde konferencen.

  • Research og identifikation af relevante konferencer
  • Rådgivning om faciliteter, program, logistik og budget
  • Udarbejdelse af unikke tilbuds- og præsentationsmaterialer, herunder indhentning af støttebreve og tilbud fra konferenceaktører
  • Præsentation af konferencen for den internationale bestyrelse og de forskellige komitéer
  • Planlægning og afholdelse af site visits i Syddanmark (besøg fra internationale nøglepersoner og beslutningstagere)
  • Grafisk design af budmateriale, announcements, posters m.v.
  • Markedsføring af konferencen i form af pressemeddelelser, artikler eller videomateriale
  • Outreach-aktiviteter, hvor der knyttes bånd til lokale virksomheder organisationer og destinationen

Er du ansat ved

ouh eller sdu?

Vi har et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Vi er i løbende dialog med både direktion, konferenceafdelinger og kommunikationsafdelinger omkring, at skabe de bedste muligheder for at understøtte konferenceværters arbejde. Nedenfor finder du links til deres respektive konferenceafdelinger, hvor du kan læse mere om samarbejdet, samt hvordan vi kan hjælpe dig.   

Cases

Her kan du læse interviews med nogle tidligere konferenceværter vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med.
Læs om deres arbejde med konferencer, og de erfaringer de har samlet op på vejen.