Grøn checkliste

for eventarrangører​

Inspiring Denmarks ambition er, at erhvervsturismen i Syddanmark bidrager til en bæredygtig lokal og global udvikling. Lad os inspirere dig med forslag til, hvordan du kan gennemføre miljøvenlige events og dermed hjælpe os med at bevare Syddanmark som en grøn mødedestination. Herunder finder du tips og gode råd til hvordan du kan gøre din event mere bæredygtig.

Kilde: Horesta

Før

 • Overvej om standen eller boden kan bygges med genbrugsmaterialer, genanvendelige produkter eller opsætning, som kan bruges til andre event og arrangementer
 • Begræns mængden af trykte materialer
 • Vælg miljømærkede tryksager
 • Vær skeptisk i forhold til merchandise, som tages med
 • Egen belysning bør være LED
 • Benyt miljøvenligt papir, sociale medier eller elektronisk post til invitationer
 • Informér samarbejdspartnere om mulighed for offentlig transport til eventet
 • Placer arrangementet i et passende størrelse lokale, så der ikke bruges for megen energi på et for stort lokale.
 • Bestil isvand i kander frem for kildevand
 • Bestil en vis mængde økologisk eller klimavenlig mad og drikke
 • Begræns plastikservice og -emballage
 • Overvej mere bæredygtig transport til materialer, stand eller bod
 • Planlæg samkørsel for kollegaer
 • Bestil overnatning på miljømærket overnatningssted

Under

 • Benyt de elektroniske medier som hjemmeside eller apps til praktiske bemærkninger etc. på mobiltelefoner, tablets eller PC.
 • Udlevér kun materiale og merchandise til virkelig interesserede
 • Undgå brug af unødig lys – Dæmp eller sluk hele eller dele af lyset ved dagslys.
 • Minimer engangsservice- og emballage og brug nedbrydelige produkter.
 • Sortér affaldet i de fraktioner, som er på eventet – typisk i papir, pap, madaffald, flakser/dåser med og uden pant
 • Sov på et miljømærket overnatningssted

Efter

 • Genbrug det udleverede materiale, som ikke er blevet brugt
 • Genbrug det meste af stand- eller bodmateriale
 • Sorter affaldet i de fraktioner, som der er på stedet eller tag det med til sortering
 • Sluk lyset og evt. ventilation eller A/C, når du forlader lokalet
 • Send salgsmaterialer og præsentationer ud elektronisk
 • Benyt mere miljøvenlig transport eller samkørsel retur

Bliv

Inspireret

Grøn Konference-
og Event-håndbog

Grøn Konference- og Event-håndbog er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Events, VisitAarhus, Aarhus Universitets Konferenceafdeling og Worldperfect. Håndbogen indeholder forslag og konkrete anvisninger samt gode råd og retningslinjer i forhold til afvikling af grønne konferencer og events.
Du kan læse håndbogen her.

Groennemoeder.dk

På groennemoeder.dk udviklet af Kursuslex finder du generel information og inspiration til at skabe grønne møder, konferencer og events som belaster klimaet mindst muligt.
Besøg deres hjemmeside her.

Green Key miljømærke

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Green Key findes nu på omkring 3000 turistvirksomheder i omkring 60 lande og er udvikles af HORESTA.
Læs mere på deres hjemmeside her.

Hvis du eller din organisation har forslag og anbefalinger til, hvordan Inspiring Denmark fremmer den fortsatte udvikling i arbejdet med miljøindsatsen, så kontakt os endelig og lad os få snakken igang.