Christian Graversen, adm. direktør, Welfare Tech

Christian Graversen 

3-skarpe-christian-graversen
Christian Graversen
Adm. direktør for Welfare Tech

Vi har stillet tre spørgsmål om internationale konferencer og ambassadørrollen til Christian Graversen, administrerende direktør for Welfare Tech, klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.


Hvad er din erfaring med internationale konferencer?

Samlet set har jeg ti års erfaring med konferencer. Mit engagement har altid været at skabe en platform for at vise, hvad virksomhederne kan. Det er jo billigere for dem at møde kunderne her i Syddanmark end i udlandet.

De seneste år har mit fokus også ligget på økosystemet – der, hvor løsningerne bliver skabt. På sundhedsområdet er samarbejdet mellem det private, det offentlige og vidensinstitutionerne vigtigt, for internationalt set er det ret unikt og spændende.

Min primære erfaring med konferencerne er, at jeg sidder med i partnergruppen om WHINN, som har kørt i Syddanmark i fire år nu. Derudover har jeg fungeret som supporting partner på andre konferencer inden for sundhedsområdet.

Hvordan vurderer du Inspiring Denmarks rolle?

I er en god sparringspartner at kunne ringe til – det er jo mest i starten, at vi bruger jeres hjælp. Ellers har mine medarbejdere været med på jeres ASPIRE-kurser, og jeg selv deltager årligt i ambassadørarrangementerne.

Hvorfor valgte du at takke ja til at blive ambassadør for Inspiring Denmark?

Jeg bor til dagligt i København og tiltrådte min stilling for fire år siden. Der kunne jeg se en god værdi i at blive en del af netværket omkring Inspiring Denmark.
Det har skabt et godt fundament og været en god kickstart for mit arbejde og netværket omkring Welfare Tech.

 

Læs mere om Christian Graversen og Welfare Tech her.