Christina Louise Lindhardt, forsker og ph.d. på Klinisk Institut, SDU

christina louise lindhardt

Vi har stillet tre spørgsmål om internationale konferencer og ambassadørrollen til Christina Louise Lindhardt, forsker og ph.d. på Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

.

Hvad er din erfaring med internationale konferencer?

I september 2016 var jeg ansvarlig for afholdelse af en international konference i Billund på LEGOLAND Hotel & Konference. Konferencen hedder 4th International Global Network of Public Health Nursing – GNPHN. Der var deltagere fra hele verden. Vi startede allerede arbejdet i 2014, hvor jeg samarbejdede med Lene Lysholt fra Inspiring Denmark.

Jeg har lavet mange nationale konferencer gennem de seneste 10 år. Her har vi også indimellem haft Inspiring Denmark ind over. Lige nu har jeg flere forskellige ting i støbeskeen. Bl.a. gennem samarbejde med flere andre forskningsenheder, hvor vi skal lave nogle internationale konferencer.

.

Hvordan vurderer du Inspiring Denmarks rolle?

Jeg har været på nogle kurser, f.eks. ASPIRE, om at planlægge og promovere konferencer. Det har gjort samarbejdet anderledes. Jeg kan lettere gribe telefonen og bruge Inspiring Denmark nu. Også når jeg vil tage temperaturen på, om det giver mening at byde ind.

Nu har jeg været med siden 2012, hvor ambassadørkorpset blev grundlagt. Så det er helt naturligt for mig at ringe for råd, vejledning og sparring.

.

Hvorfor valgte du at takke ja til at blive ambassadør for Inspiring Denmark?

Min daværende chef Kim Brixen foreslog, at fordi jeg lavede mange konferencer og var aktiv på universitetet, så kunne det være spændende for mig at komme med. Jeg så selv, at vi kunne bruge det som et godt afsæt for at lave større, internationale konferencer. Og samtidig kunne jeg udvide mit eksisterende netværk og stå stærkere.

Det er meget lettere at sætte konferencer op nu, for jeg har mødt alle face-to-face. Også hotellerne har jeg en relation med nu. Det betyder jo noget, når man skal planlægge, hvor konferencen skal lægges.

Mine forventninger er blevet opfyldt, og det har været en god investering i min karriere. Jeg sidder i dag f.eks. i komitéen for Committee of International Public Health.
Når vi får søger og får forskningsmidler ind, så tænker jeg internationale konferencer ind allerede i ansøgningen og budget. Så er vi på forkant, selvom det er ude i fremtiden.

Jeg tænker hurtigere, ”hvad er mulighederne for en konference her?”. Det havde jeg ikke gjort, hvis jeg ikke var en del af Inspiring Denmark.

.

Læs mere om Christina Louise Lindhardt og hendes arbejde her.

 


Vil du møde flere ambassadører?

Mød Inspiring Denmarks ambassadører her.

.

FAKTA

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi arbejder for at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark i samarbejde med blandt andet forsknings og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner.

Læs mere om Inspiring Denmarks arbejde her.

.