Hans Erik Henriksen, direktør for Healthcare DENMARK

3-skarpe_Hans-erik-henriksen

Vi har stillet tre spørgsmål til Hans Erik Henriksen, direktør for Healthcare DENMARK, om internationale konferencer og rollen som ambassadør for Inspiring Denmark.

Som ny ambassadør, hvad tænker du så er vigtigt at bidrage med i arbejdet med tiltrækning af de internationale konferencer?

Jeg mener, at det er vigtigt at bidrage med internationale kontakter og viden om muligheder der opstår i forbindelse med nye konferencer og mulighed for at få dem trukket til Syddanmark.

Noget af det, vi har arbejdet med i Healthcare DENMARK, er f.eks. WHINN, hvor vi sidder i styregruppen. Der arbejdes både med nationale og internationale konferencer med outreach.

Noget andet vi arbejder med er tiltrækning af internationale konferencer i samarbejde med Inspiring Denmark, særligt med henblik på integrated care, hvor der f.eks. er fokus på nye samarbejdsformer i 2022.

 

Hvorfor mener du, at internationalt værtskab er vigtigt for Syddanmark?

Det er jo vigtigt for Syddanmark, og hele Danmark, fordi man har en tendens til at koncentrere kontakten omkring de store byer.

For det første giver det nogle gange den effekt at lokale aktører, virksomheder og forskningsinstitutioner ikke er så involverede, som hvis en konference havde været lokalt forankret med et internationalt sigte. Det ser vi med WHINN, der er med til at involvere mange lokale.

Betydningen af at man kan afholde konferencerne i Syddanmark er, at vi som nævnt kan skabe en lokal forankring samtidig med, at vi udnytter de styrkepositioner, der er også på tværs af landet. Hos Healthcare DENMARK oplever vi en betydelig interesse for danske styrkepositioner inden for healthcare og life science. Og derfor har det stor betydning, at vi kan bringe hele Danmark i spil via konferencer, som afholdes forskellige steder i Danmark.

 

International videndeling sker på konferencer – har du selv gode erfaringer som Inspiring Denmark kan trække på?

Betydningen af at kunne afholde internationale konferencer i Syddanmark er også, at det giver konferencedeltagerne en anden oplevelse. De er vant til at tage til konferencer i storbyer såsom Oslo og København. De mindre byer giver en anden vinkel – en anden måde at huske konferencerne. En af dem, jeg selv husker bedst, er en, der blev afholdt i en mindre by i Frankrig.

Vi har selv nogle erfaringer fra WHINN, som vi også bruger i vores arbejde med at tiltrække delegationer til Danmark. Hver gang WHINN har været afholdt har vi kunnet tilbyde delegationerne, at der er en konference i området, der er væsentlig for dem. Så har de kunnet deltage på WHINN og i de faglige arrangementer, og så har vi efterfølgende haft dem med på delegationsbesøg f.eks. hos OUH og i nærliggende kommunerne. Dermed kan delegationerne kombinere besøgene med den nyeste innovation og forskning, som præsenteres på konferencen, og som kan være med til at give perspektiv.

 

Læs mere om Hans Erik Henriksen og Healthcare Denmark her.