Jan Hessellund, adm. direktør for Billund Airport

jan hessellund

Vi har stillet tre spørgsmål til Jan Hessellund, adm. direktør for Billund Airport, om internationale konferencer og rollen som ambassadør for Inspiring Denmark.

Som ny ambassadør, hvad tænker du er vigtigt at bidrage med i arbejdet med tiltrækning af de internationale konferencer?

Billund Airport er den internationale vej ind og ud af Vestdanmark. For os er det derfor naturligt at understøtte arbejdet med tiltrækning af internationale konferencer og deres deltagere. Vi arbejder på at tiltrække nye internationale ruter og passagerer til Billund Airport. Den opgave løfter vi sammen med vores partnere.

Ved at sikre flere passagerer til og fra Billund bl.a. gennem tiltrækning af internationale konferencer i samarbejde med Inspiring Denmark, så understøtter vi både Billund Airport, de mange flyselskaber som flyver på Billund, erhvervsliv og andre partnere i Syddanmark. På den baggrund er det en helt naturlig opgave for mig at bidrage til indsatsen.

Hvorfor mener du, at internationalt værtskab er vigtigt?

Internationalt værtskab er vigtigt fordi det bringer viden til området. Det siger sig selv, at når man afholder konferencer på sin hjemmebane, er der mulighed for involvering af flere aktører. Det giver øgede kompetencer, forbedret viden og forbedret konkurrence i forhold til konkurrenterne. Selvfølgelig lidt afhængigt af om, konferencerne er videns- eller markedsbaserede.

Hvordan ser du fremtiden for erhvervsturismen og de internationale konferencer i Syddanmark?

Erhvervsturismen har et stort potentiale i Syddanmark. Derfor bliver det interessant, hvordan de kommende destinationsselskaber lander i den nye erhvervsfremmelovgivning. Og hvilket fokus internationale møder og konferencer får i den sammenhæng.

Nogle destinationer er meget tydelige allerede – nok mest omkring de store byer. På andre destinationer er fokus et andet sted. F.eks. er nogle byer i Trekantområdet stærke inden for erhvervsturisme, mens andre byer har et større fokus på familieturisme og styrkepositioner såsom UNESCO.

Billedet er lidt fragmenteret endnu. Men jeg tror på, at indsatsen med tiltrækning af internationale konferencer vil blive samlet op i de nye destinationer og ikke kun af de store byer. Og det er jo bl.a. noget af det, man kan arbejde for som ambassadør.

 

Læs mere om Jan Hessellund og Billund Airport her.