16. June 2020

3 skarpe + 1 ekstra til en ambassadør: Jan Erik Henriksen

3 skarpe_jeh

Vi har stillet tre spørgsmål og et ekstra til centerdirektør Jan Erik Henriksen, Steno Diabetes Center Odense, om rollen som ambassadør for Inspiring Denmark og Covid 19’s påvirkning. Jan Erik Henriksen er forholdsvis nyudnævnt ambassadør og har endnu sit første ambassadør-arrangement til gode.

Hvorfor takkede du ja til at blive ambassadør for Inspiring Denmark?
I første omgang følte jeg mig virkeligt beæret over at få tilbuddet om at blive ambassadør og derefter vejede jeg så pro et contra over for hinanden. Og herefter var der ingen tvivl. Fint selskab, med mulighed for at lære andre at kende, der enten har en betydning, eller ville kunne få en betydning, for mit eget virke som centerdirektør for Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Samtidig mulighed for at komme tættere på de mange lokaliteter, der er rundt omkring, som kan huse større og mindre konferencer.

En af dine medarbejdere ønsker at blive vært for en konference, hvordan støtter du?
Hvis konferencen er helt ny, vil jeg i første omgang sammen med medarbejdere se på det faglige oplæg og derefter lave en behovsafdækning for en sådan konference. Og hvis det viser sig, at det kunne være en god ide, vil jeg formentlig allerede herefter, sammen med medarbejderen, involvere Inspiring Denmark i ideen til konferencen, så vi kan få den relevante vejledning på mange forskellige områder.

Hvis det er ønsket om at tiltrække en af de eksisterende internationale konferencer, vil jeg allerede meget tidligt i forløbet involvere Inspiring Denmark. I første omgang for at få sparring til hvorledes vi kunne „vinde“ konferencen og derefter, hvis vi var så heldige at få konference, at inddrage Inspiring Denmark i planlægningen af konferencen.

Hvordan har Covid-19 påvirket dit arbejde?
Lynhurtigt lukkede vi ned for alt ikke relevant fremmøde. Devisen var at holde alt ude, som ikke var nødvendigt at have på hospitalet. Det betød, at alt personale uden patientkontakt, der ikke behøvede fysisk fremmøde på hospitalet, blev sendt på hjemmearbejde.

Kontakten med patienterne blev konverteret til telefon- og videokonsultationer. Alt i alt forløb dette fredeligt, såvel personale som patienter „indordnede“ sig under den nye virkelighed.

En stor del af personalet blev udstationeret til de nye COVID afsnit, og det organisatoriske arbejde fyldte i starten en hel del af min arbejdstid.

Staben arbejdede nu hjemmefra og det tog ikke lang tid før en ny hverdag indfandt sig med talrige videomøder og jeg vil sige, at effektiviteten fra stabens side var på højde med eller højere end den effektivitet, der havde været før COVID.

Nu er den „gamle“ hverdag på vej tilbage. Vi prøver dog forsat at „se“ vores patienter virtuelt, dels for at begrænse smittevejene, men også fordi mange patienter faktisk synes, at det er god måde at få konsultationer på.

Har Covid-19 påvirket dit arbejdsliv positivt?
At arbejde virtuelt kræver tilvænning. Efterhånden finder man ud af, hvor meget tid man får frigjort, når man ikke skal transportere sig frem og tilbage til diverse møder. Virtuelle møder viser sig ofte også at være mere fokuserede og det er sjældent, at møderne strækker sig ud over for lang tid, som møder kan have tendens til. Selv møder eller webinarer med rigtigt mange deltagere kan rimeligt uproblematisk foretages virtuelt med de mange programmer, der findes til afholdelse af virtuelle møder.

MEN… det sociale samvær på arbejdspladsen har lidt under COVID krisen og var det ikke for mange gode idéer til virtuel „fredagsbar“, virtuel „musikquiz“ og lignende, så tror jeg, at det ville have været meget svært for staben at bibeholde et godt arbejdsmiljø.

Vil du møde flere ambassadører?
Mød Inspiring Denmarks ambassadører her.