16. September 2020

3 skarpe til ambassadør Kurt Nielsen

3 skarpe kurt nielsen

Vi har stillet tre spørgsmål om det at være ambassadør, og hvad man giver og får til centerchef for Robotteknologi Kurt Nielsen, Teknologisk Institut:

1. Hvorfor sagde du ja til at blive ambassadør for Inspiring Denmark?
Afholdelse af internationale konferencer er en unik mulighed for at sætte Danmark på landkortet og investere i fremtidig vækst. F.eks. arrangerede vi European Robotics Forum (ERF) i Odense i 2012. ERF samler store dele af den europæiske robotforskning- og industri i tre dage til netværk, konferencer osv. I 2018, 6 år senere, var Teknologisk Institut blevet den største aktør i det europæiske Horizon 2020 program inden for robotics og Danmark har opnået en position blandt de førende inden for robotteknologi.

ERF kan naturligvis ikke tage hele æren for den fantastiske robotudvikling Danmark har været igennem de senere år, men det har været en lille og vigtig ingrediens, som har skabt forbindelse mellem danske og europæiske robotinteressenter og har medført nye banebrydende robotprodukter og bidraget til vækst i Danmark. Så jeg sagde ja til at blive ambassadør, da jeg synes det er vigtigt, at vi også husker at investere i fremtiden, mens vi har travlt med at levere i nutiden.

2. Hvad kan du bidrage med som ambassadør?
Jeg har de sidste 10 år+ arbejdet internationalt og med et fokus på at skabe samarbejde og innovation inden for robotteknologi. Det har resulteret i et stort netværk, samt givet indsigt i, hvad der sker på den internationale scene. Dermed kan jeg forhåbentlig også være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at Danmark forbliver et foregangsland på udvikling og implementering af robotteknologi. Herunder også vigtigheden af at være åben for ny teknologi udefra og få teknologien nyttiggjort i en dansk kontekst. Nyttiggørelsen kan for eksempel være i forhold til øget lokal produktion, minimering af nedslidende arbejde, øget produktivitet og dermed øget konkurrenceevne, samt at bidrage til den grønne omstilling gennem eksempelvis mere bæredygtig produktion.

3. Hvilket udbytte giver det dig at være ambassadør?
Jeg er relativ ny ambassadør, så det er desværre for tidligt at svare på, da jeg ikke for alvor er „kommet i gang“ endnu. Men jeg forventer at kunne yde mit bidrag og få udbytte, for eksempel i form af inspiration til fremtidige anvendelsesmuligheder for robotteknologi og endnu ikke udnyttede samarbejdsmuligheder.

Vil du møde flere ambassadører?
Læs mere om og mød Inspiring Denmarks ambassadører her.