27. October 2020

3 skarpe til Grete Højgaard

3 skarpe_okt 2020

Inspiring Denmark lukker i løbet af 2021 og dermed bliver Inspiring Denmarks ambassadørkorps nedlagt.

Vi har stillet Grete Højgaard tre spørgsmål om ambassadørerne og deres betydning for indsatsen med at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark. Grete Højgaard er formand for Inspiring Denmarks bestyrelse og direktør for Messe C i Fredericia.

1. Hvorfor har Inspiring Denmark ambassadører?
Ambassadørerne er omdrejningspunkt for vores måde at tiltrække f.eks. kongresser til Region Syddanmark. Det er via ambassadørerne, vi kommer helt ind i hjerterummet, når beslutningen skal tages om, hvor i verden den næste kongres indenfor et givent fagområde skal placeres. Det er ofte ambassadøren, der ved, hvilke kongresser, der kunne være interessante at få til Danmark, ligesom ambassadørerne kender deltagerne og ved, hvad der har afgørende betydning for kongresdeltagerne.
Igennem vores kontakt og dialog med ambassadørerne kan vi skrue det helt rigtige forslag sammen og levere et meget mere præcist bud. Jeg er overbevist om, at ambassadørerne er en stor del af vores succes.

2. Ambassadørerne kommer fra forskellige erhverv og forskningsfelter. Hvad har forskellene betydet?
Først og fremmest har vi lært, at der er ret store forskelle på, hvordan der skal arbejdes med henholdsvis erhvervs- og forskningskonferencer. Når det er sagt, har det været vores opgave at bruge vores viden fra det ene felt til at udvikle det andet felt. Til vores ambassadøraftener har det været virkelig interessant at opleve, at der bliver udvekslet erfaring på kryds og tværs af erhverv og forskning, og de mere erfarne ambassadører har delt deres gode idéer med de mindre erfarne. Alle vores ambassadører er gået til opgaven med stor ildhu, og resultatet er jo fantastisk for sammen er vi lykkedes med at tiltrække spændende og vigtige konferencer til området. Det kan både ambassadørerne og vi godt tillade os at være stolte af.

3. Hvad tager du med dig fra samarbejdet med ambassadørerne?
Samarbejdet bekræfter mig i, at det er relationer mellem mennesker, der skaber forretning, udvikling og viden. Man kan klare sig rigtig langt med et godt netværk, der hjælper en med at åbne de rigtige døre. Der er rigtig meget, der bliver løst, når man stiller ind på hinandens problemstillinger, og oprigtigt ønsker at hjælpe hinanden.

Af hjertet tak til alle vores ambassadører for at stille såvel tid, som viden til rådighed for Inspiring Denmark – I har gjort en kæmpe forskel!

Vil du møde flere ambassadører?
Læs mere om og mød Inspiring Denmarks ambassadører.