16. September 2020

Ildsjæle og nye konferencer

Ildsjæle web

De konferencer, som Inspiring Denmark hjælper med at trække til Syddanmark, falder oftest som én i serie af mange. Oftest opfordrer vi en potentiel vært til at afgive et bud på en konference. Inden vi byder, har vi undersøgt, om konferencen opfylder en række kriterier, for eksempel:

  • et anerkendt videns- eller forskningsområde i Syddanmark
  • en cyklus, der geografisk passer med, at det er Danmarks „tur“
  • en størrelse, der gør, at konferencen rent praktisk kan afholdes i Syddanmark
  • en syddansk vært for konferencen

Nogle gange kommer initiativet fra de kommende værter selv, og dem hjælper vi også meget gerne. Så er der de sjældne situationer, hvor potentielle værter vil lave deres egen konference. De har set et „hul i markedet“ og ønsker at være de første værter for netop den konference. Det kan være indenfor et nyt felt, under andre former eller ønsket om at holde en konference på egne betingelser.

Fordelen ved at gøre det selv er, at man har friere rammer og dermed kan sætte sit eget præg. Det forudsætter, at man kan finde de rette samarbejdspartnere,  har opbakning fra sit bagland og sin ledelse.

På de merkantile uddannelser lærer eleverne om to typer hav: det røde og det blå. På det røde hav lurer farerne – konkurrenterne, mens der på det blå hav er oceaner af plads.

Vi har talt med et par ildsjæle om det at stævne ud på ukendt hav for at lave sin egen konference:

International Deprescribing Conference 2021
De to ildsjæle og ph.d.-studerende, Carina Lundby og Wade Thompson, Syddansk Universitet, henvendte sig til Inspiring Denmark med en idé til en ny international konference. Deprescriping – eller på dansk afmedicinering – er et forskningsfelt i rivende udvikling, men indtil nu har der ikke været afholdt nogle internationale konferencer fokuseret på deprescribing, hvor forskere inden for feltet har haft mulighed for at samles. Det laver de to ph.d.-studerende nu om på ved at arrangere den første internationale deprescribing-konference med afholdelse i Kolding i efteråret 2021.

Konferencens form bliver klassisk med fremtrædende hovedtalere, poster-sessioner og workshops. Dagen før selve konferencen vil der desuden blive stillet faciliteter til rådighed, hvor deltagerne kan netværke på kryds og tværs. Denne dag vil rundes af med et socialt arrangement om aftenen.

„Vi vil gerne tiltrække forskere fra bl.a. Canada, USA og Australien, hvor der forskes meget i deprescribing, så konferencen skal være værd at rejse efter. Vi har valgt at starte konferencen med noget uformelt og socialt, som giver forskerne mulighed for at netværke og danne relationer, selvfølgelig med henblik på internationalt samarbejde,“ siger Carina Lundby, ph.d.-studerende på Syddansk Universitet.

Starten
For Carina Lundby og Wade Thompson var det relativt let at lave både program og aftaler med hovedtalere.

„Start med at indgå aftaler med fremtrædende personer inden for feltet, for de åbner mange døre i det videre forløb og kan forhåbentlig tiltrække en masse personer fra miljøet, “ råder Carina Lundby.

Konferencen inklusive navnene på hovedtalerne blev for nylig kommunikeret ud på Twitter med et link til konferencens hjemmeside. Konferencen blev taget godt imod af bl.a. de forskellige netværk inden for deprescribing, og siden har forskningsmiljøets interesse for konferencen været stor.

Udfordringer
De største udfordringer for de to ph.d.-studerende og kommende værter har indtil nu været indhentning af tilbud, budget og praktikaliteter, for eksempel hjemmeside og tilmeldingsplatform, men det kunne Marie Keller Rademacher fra Inspiring Denmark heldigvis hjælpe med:

„Vi erfarede hurtigt, at en konference kræver tid og en stor indsats fra vores side. Vi har mødt stor interesse og velvilje til konferencen fra forskermiljøet, men uden Maries hjælp til at få styr på alt det praktiske var det nok ikke lykkedes,“ siger Carina Lundby.

Vi hjælper dig – det koster ikke noget
Er du blevet inspireret af de to ildsjæle, så kontakt os endelig. Vi hjælper dig, uanset hvor langt du er i processen med din konference. Mange gode ting er startet med en tanke, en kuglepen og en lap papir.