9. November 2017

Internationale konferencer har samfundsmæssig effekt

sfsdfsdf

Synlighed og netværksdannelse er blandt de største gevinster, når forskere vælger at være vært for internationale konferencer, konkluderer forsker Thomas Trøst Hansen.

 

De fleste i salen havde nok allerede en god fornemmelse af det, Thomas Trøst Hansen præsenterede på scenen. Men med forskerens egne ord blev Inspiring Denmarks ambassadører og partnere bekræftet i, at internationale konferencer gør en forskel, på ambassadørarrangementet i Odeon torsdag 2. november 2017.

 

Thomas Trøst Hansen er kandidat i statskundskab og erhvervsph.d.-studerende og undersøger værdien af konferencer for forskere. Han kan konstatere, at værtsskab og deltagelse i konferencer har værdi både for den enkelte vært, for dennes afdeling, for universitetet eller hospitalet og for det område, konferencen holdes i.

 

Lagrer gode minder

Når folk bevæger sig til andre steder, lagrer minderne sig på en anden måde i bevidstheden. Det gør, at man kan huske en konference, som foregik for 10 år siden. Og det har en positiv effekt for både værten og byen, hvis en deltager en dag skal anbefale nye talenter at tage ud i verden og afprøve deres kompetencer. Man kan på mange måder sige, at et universitet fungerer som en banegård for nye talenter, virksomheder og viden, forklarede Thomas Trøst Hansen.

 

Omrejsende klynge

Thomas Trøst Hansen konstaterer, at mødebranchens deltagere bliver ”brokers of knowledge” og bliver en omrejsende klynge for et områdes kompetencer, når de deltager i konferencer.

 

Hans forskning står ikke alene med den konstatering. Sideløbende med Thomas Trøst Hansens forskning undersøgte Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) konferencers samfundsmæssige betydning og nåede frem til det samme som Thomas Trøst Hansen: De største værdier ved at deltage og være vært for kongresser og konferencer er netværksdannelse, rekruttering og at skabe synlighed på sin forskning, sin institution og sit område. Men der er også samfundsmæssige afledte effekter af at være vært for en international konference.

 

Et karriere-boost

Hvornår giver det så bedst mening at deltage eller være vært for konferencer for en forsker?

 

Hvis vi kigger på forskerens værdiskabelse, er det faktisk i hele forskningens cyklus, at det giver mening. Det giver både synlighed, vidensdeling, anerkendelse, rekrutteringsmuligheder, samarbejdspotentiale og bedre chancer for at rejse bevillinger, sagde Thomas Trøst Hansen og tilføjede som svar på spørgsmål fra salen, hvornår i karrieren det giver bedst mening at deltage i og være vært for konferencer:

For den etablerede og garvede forsker, kan de internationale konferencer hjælpe dig med at vedligeholde din eksisterende status og skabe interesse for afdelingens yngre kræfters arbejde. Omvendt kan internationale konferencer for yngre forskere være det boost, der skal til for at sætte alvorligt skub i karrieren – især hvis man lykkes med at komme med i bestyrelsen for et internationalt fagligt selskab.