16. September 2020

Kickstart af erhvervsturismen

Kickstart web

Før sommerferien uddelte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midler til 10 nationale projekter, der skal  „kickstarte“ turismen i Danmark i kølvandet på Covid-19. Erhvervsturisme er et af projekterne og det gennemføres i regi af det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark*.

MeetDenmark arbejder med 7 spor:

  1. Fastholdelse af allerede vundne kongresser
  2. Hybridmøder
  3. Sundhed og sikkerhed
  4. M&I – Incentivised Meetings
  5. Kompetenceudvikling
  6. Virtuel site inspection af destination
  7. Ny forretning

Inspiring Denmark er involveret i alle spor. Spor 1 og 7 er regionalt forankrede og bliver gennemført hos de enkelte medlemmer af MeetDenmark. Spor 2, 3, 4, 5 og 6 er særlige indsatser, der kan gavne både regionalt og nationalt; dem arbejder MeetDenmarks medlemmer sammen om. Spor 5, kompetenceudvikling, bliver først gennemført i ’21, når de øvrige spor er afsluttet.

 „Vi tror, at markedet for konferencer bliver godt igen. – Men det bliver et forandret marked, hvor kunderne stiller nye krav, for eksempel til bæredygtigheden af konferencer, som vi aktuelt arbejder med. Men der opstår også behov foranlediget af Covid-19: hybridmøder, virtuel site inspection, samt sundhed og sikkerhed.“
– Else Aldahl, kongreschef, Inspiring Denmark

Efterhånden som sporene bliver afsluttet, deler vi viden og læring fra projektet med vores samarbejdspartnere og netværk.

„Inspiring Denmark og de øvrige medlemmer af MeetDenmark arbejdede allerede med flere af sporenes temaer, men sporadisk og hver for sig. Covid-19 og støtten fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har accelereret udviklingen og fået os til at arbejde tættere sammen til erhvervsturismens bedste.“
– Else Aldahl

Sporene
Spor 2 handler om hybridmøder og undersøger samarbejdspartnernes behov for teknik, platforme og muligheder for en forretningsmodel, der gør mødeformen rentabel.

Spor 3 er sundhed og sikkerhed. På grund af Covid-19, er det vigtigt, at vi i alle fremtidige bud tilbyder konferencer og deres deltagere sikre ophold og faciliter. Målet er enkelt: at mindske potentielle og kommende kunders usikkerhed.

På spor 4 afdækker vi, hvordan Vestdanmark bliver attraktive for de incoming-bureauer og deres udenlandske kunder, så de også vælger at afholde møder og  „belønnings-ture“ udenfor hovedstadsområdet.

Spor 5 er videreformidling af viden fra de øvrige spor til erhvervsturismens aktører.

Med spor 6, virtuel site inspection af destinationer, skal vi afdække mulighederne for etablering af en digital platform, hvor vi visuelt kan præsentere primært hoteller og konferencecentre online, så de potentielle kunder ikke nødvendigvis skal møde fysisk op for at inspicere forholdene.

Link
Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme
www.kystognaturturisme.dk/kickstart-dansk-turisme-2020/projektinitiativer/kickstart-af-dansk-erhvervs-og-moedeturisme

* MeetDenmark: Inspiring Denmark, VisitAalborg, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen.