15. December 2020

Kickstart til de internationale møder

Kickstart_web

I september kunne vi offentliggøre Inspiring Denmarks deltagelse i et Kickstartprojekt om erhvervsturisme. Projektet bliver gennemført i regi af det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark. Her er en kort status på nogle af de i alt 7 spor der skal puste liv i aktiviteterne:

Hybridmøder
Samarbejdspartnernes behov for teknik, platforme og en forretningsmodel, der gør mødeformen rentabel er blevet undersøgt. Resultaterne bliver offentliggjort i løbet af foråret 2021 og består foreløbig af:

  1. En ”værktøjskasse” med anvisninger på og gode råd til, hvilken teknik og hvilket indhold det kræver at afvikle et vellykket hybridmøde.
  2. Markedsføringsmateriale i form af en international kampagne, hvor Danmark promoveres som destination for hybridmøder. I fokus er den danske samarbejdsmodel og vores driftssikre infrastruktur.

Sundhed og sikkerhed i Danmark
Selv om det er uvist, hvornår den aktuelle pandemi er slut, er det vigtigt, at vi kan tilbyde konferenceværter og -deltagere sikre ophold og faciliter og at de bliver oplyst om det, så vi mindsker eventuel usikkerhed. Partnerne i MeetDenmark* har lavet målrettet kommunikation på engelsk på deres respektive hjemmesider. Kommunikationen består i første omgang af en video og fakta-ark. Se Inspiring Denmarks side her: inspiringdenmark.dk/southern-denmark-the-safe-choice-for-conferences.
Det er i øvrigt Inspiring Denmarks direktør, Birgitte Hee Olesen, der i sin egenskab af daværende formand for MeetDenmark, formidler budskabet på videoen.

Meetings and Incentives
Vi afdækker, hvordan Vestdanmark bliver attraktiv for incoming-bureauer og deres udenlandske kunder. Målet er at få dem til at afholde møder og „belønnings-ture“ udenfor hovedstadsområdet. En undersøgelse viser, at der særligt kan være et potentiale for tiltrækning forretningsmøder til Syddanmark, og at arbejde med ’incentivized’ internationale forretningsmøder, hvor der gøres noget ekstra ud af rammerne omkring det faglige møde. I Syddanmark bliver fulgt op på dette i foråret 2021.

Opsummering af Meetings and Incentives kan læses her: www.wonderfulcopenhagen.com/meetdenmark/news-facts-guidelines/potentialet-internationale-moder-uden-kobenhavn

Virtual site inspection af destinationer
Der arbejdes på at etablere en digital platform, hvor vi visuelt kan præsentere primært hoteller og konferencecentre online, så potentielle kunder ikke nødvendigvis skal møde fysisk op for at inspicere forholdene. Filmmaterialet skal give et både præcist og super attraktivt billede af mulighederne på syddanske venues og hoteller set med den krævende, internationale forenings og mødebookers briller.

Link
Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme: www.kystognaturturisme.dk/kickstart-dansk-turisme-2020/projektinitiativer/kickstart-af-dansk-erhvervs-og-moedeturisme

Læs mere om Kickstart: inspiringdenmark.dk/nyhedsarkiv/nyheder/kickstart-af-erhvervsturismen/

* MeetDenmark fra 1. januar 2021: VisitAalborg, VisitAarhus, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen. Inspiring Denmark er medlem indtil udgangen af 2020.