23. April 2020

Kongreschef efter nordisk netværksmøde: Det tager jeg med mig hjem

goteborg-web

Kongreschef Else Aldahl deltog i begyndelsen af marts, før Corona-virus ramte verden, i Scandinavian Association Forum i Göteborg. En af de learnings, kongreschefen tog med hjem, var bl.a. vigtigheden af videndeling på tværs af landegrænser og inspiration til, hvordan mødesteder, foreninger og conventionbureauer som Inspiring Denmark kan arbejde sammen.

Scandinavian Association Forum er et netværksmøde, hvor nordiske foreninger, conventionbureauer og andre aktører i arbejdet med tiltrækning af konferencer kan mødes uforpligtende og bliver klogere på hinandens arbejde. Generelt bygger mødet meget på idéudveksling imellem landene. Særligt foreningerne, som typisk er foreninger inden for forskellige forskningsspecialer, er vigtige at lytte til, fordi de er kunderne i samarbejdet.

Som repræsentant for Syddanmarks conventionbureau, Inspiring Denmark, deltog kongreschef Else Aldahl i mødet.

– Når man sidder sammen, f.eks. i et gruppearbejde, eller har de mere uformelle snakke, får man udvekslet god viden mellem parterne. Det er f.eks. vigtigt, at vi ved, hvad foreningerne har brug for og efterlyser. Og foreningerne får større indsigt i vores rolle og services. Derfor giver det god mening for alle parter at mødes på den her måde. Det bliver vi alle sammen bedre af, siger Else Aldahl.

 

Bæredygtighed på dagsordenen

Dette års Scandinavian Association Forum fandt sted i Göteborg. Værtsbyen har markedsført sig selv som en destination med stort fokus på bæredygtighed.

Derfor var det meget givende for deltagerne at høre repræsentanter fra byen og byens kongrescenter dele deres erfaringer og refleksioner om, hvordan de har arbejdet med bæredygtighed på destinationen.

– For mig var det spændende at deltage i Scandinavian Association Forum, hvor jeg mødte flere interessante foreninger, mødesteder og andre aktører. Og det var inspirerende at høre, hvordan Göteborg og mødesteder har arbejdet sammen om at sætte fokus på et emne som bæredygtighed. Processen og det vellykkede samarbejde mellem by og mødesteder tager jeg med mig videre som inspiration til fremtidige konferencer, siger Else Aldahl og fortsætter:

– Forretningsudvikling på vores område kræver en konstant opmærksomhed på, hvordan markedet udvikler sig, trends inden for mødebranchen og ikke mindst på de internationale foreningers forventninger og krav til leverandørerne og planlæggerne. Vi skal være skarpe på enhver udvikling, som kan gøre deres konferencer til både udbytterige og trygge rammer for international videndeling, siger Else Aldahl.