27. April 2020

Ny udviklingskonsulent hos Inspiring Denmark

Thomas Kastrup er netop tiltrådt som ny udviklingskonsulent og skal bruge sin store indsigt og netværk fra dansk og fynsk turisme til at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark. Derudover er én af de første opgaver for den nye udviklingskonsulent at få Inspiring Denmark certificeret som Green Tourism Organisation.

Hos Inspiring Denmark har vi fået en ny, kompetent kollega, som sammen med resten af vores team skal bidrage med tiltrækningen af internationale konferencer til Syddanmark.

46-årige Thomas Kastrup kommer fra en stilling som chef for bæredygtighed hos Erhvervshus Fyn i
Odense, hvor han har været ansvarlig for bæredygtighedsindsatsen på tværs af
organisationen og de fynske erhvervsklynger. Thomas Kastrup har tidligere været hhv. chef og innovationschef hos Destination Fyn og inden da hhv. markedschef og ansvarlig for internationale mødemarkedsaktiviteter hos VisitDenmark i København.

– Jeg ser frem til arbejdet med at tiltrække internationale kongresser og konferencer til Syddanmark og til den opgave, der ligger i at koble turismen med erhvervsmæssige styrkepositioner. Set fra mit synspunkt indeholder netop mødeturismen oplagte og endnu uudnyttede muligheder for at manifestere syddanske erhvervsmæssige kompetencer i en international kontekst. Altså en strategisk indsats, der ikke kun bidrager til turismeomsætning på den korte bane, men også vækst i et langt bredere, bæredygtigt og langsigtet perspektiv, siger Thomas Kastrup og fortsætter:

– Jeg glæder mig helt grundlæggende til at blive en del af Inspiring Denmark, som over en lang årrække har dokumenteret en stor effektskabelse – og så glæder jeg mig selvsagt til samarbejdet med mine nye, kompetente kolleger og ikke mindst kredsen af eksterne partnere, ambassadører og forskere på SDU. Med de kompetencer, der samlet set er til stede her, er jeg ikke i tvivl om, at vi har gode forudsætninger for at fortsætte tiltrækningen af værdiskabende og strategisk attraktive internationale konferencer til Syddanmark.

 

Inspiring Denmark skal være en grøn turismeorganisation

Ud over at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark, som bliver Thomas Kastrups primære fokus, får han ansvaret for at udvikle Inspiring Denmarks bæredygtighedsindsats.

Et af de første tiltag er at få Inspiring Denmark certificeret som Green Tourism Organization, en international mærkningsordning for turismeorganisationer, som HORESTA står bag.

Det betyder, at Thomas Kastrup har igangsat arbejdet med en 360-graders kvalificering af Inspiring Denmarks miljøindsats og i øjeblikket kigger på, hvordan vi som organisation kan optimere vores drift i forhold til bl.a. ressourceforbrug, affaldssortering, indkøb, leverandøraftaler og vores tilgang til samarbejdspartnere.

– Når Inspiring Denmark vælger at blive miljøcertificeret, handler det først og fremmest om, at vi som organisation ønsker at påtage os et miljømæssigt medansvar, men indsatsen har også et forretningsmæssigt perspektiv for øje. Vi kan se, at vi kommer til at stå stærkere i markedet, når vi skal tiltrække konferencer og kongresser til Syddanmark, siger Thomas Kastrup og fortsætter:

– Vi er fuldt ud klar over, at mange af vores samarbejdspartnere, konferencecentre, hoteller og restauranter lige nu har fokus et andet sted end på bæredygtighedsfremmende initiativer. Det har vi fuld forståelse for. Men alt tyder på, at markedets krav til fremtidige bæredygtige løsninger og forventninger til samarbejdspartnere vil vende tilbage med fornyet kraft på den anden side af krisen. Når det sker, vil vi med miljøcertificeringen i ryggen stå stærkere i dialogen med internationale arrangører, der skal beslutte, om deres næste kongres skal afvikles i Syddanmark eller et andet sted i Europa.

Ambitionen er, at Inspiring Denmark opnår certificering som Green Tourism Organization inden sommerferien. Det bæredygtige udviklingsarbejde vil selvfølgelig fortsætte, efter at certificeringen er opnået.

Thomas Kastrup vil også meget gerne have gode råd eller input til, hvordan Inspiring Denmark kan arbejde med bæredygtighed og en grønnere retning. Kontakt ham gerne på tk@inspiringdenmark.dk eller tlf. 2115 9968