21. August 2020

Nyt værktøj til outreach og legacy

Fem sæt hænder, der hver holder jord med en spæd plante

Erhvervsstyrelsen støtter og medvirker i et projekt, hvor de i samarbejde med MeetDenmark, herunder Inspiring Denmark, og konsulentvirksomheden GainingEdge har udviklet et værktøj med en dansk model for outreach og legacy.

Når en konference rækker ud mod lokale samarbejdspartnere som myndigheder, vidensinstitutioner og virk­somheder, er det outreach. Outreach tilfører værdi til konferencen og dens interessenter forud for, under eller efter selve konferencen. I forlængelse af outreach kan man opnå legacy. Outreach kan blive til legacy, hvis konferencen forud for og under denne, sammen med de lokale samarbejdspartnere, får skabt noget, der forsat eksisterer efter, at konferencen er slut. Det vil sige, at man i samarbejde får skabt en blivende merværdi – en „arv“. Det kan for eksempel være en klynge eller et netværk eller nyt lokalt projekt.

„Vi arbejder med det unikke, som Danmark har at byde på, for eksempel vores samfundsmodel. Det giver os mulighed for at tilføre en merværdi, som ikke kan findes og derfor ikke kan tilføres andre steder“, fortæller Søren Birkelund Pedersen, der er projektleder hos Inspiring Denmark med stor, international erfaring.

Der skal mere end fagligt input og gode faciliteter til, hvis man skal bruge tid og ressourcer på at deltage i en international konference. I en tid med en aktuel pandemi og omsiggribende ønsker og krav om bæredygtighed, vil Danmark med fokus på outreach og legacy stå stærkt i konkurrencen om at blive vært for fremtidens internationale konferencer. Vi har en unik samfundsmodel og er dygtige til at samarbejde på tværs af kompetencer og institutioner, dermed er de vigtigste forudsætninger for outreach og legacy aktiviteter opfyldt. Hertil kommer, at mange deltagere gerne vil gøre nytte ved at bidrage og sætte deres viden og kompetencer i spil. Dermed udvides deres netværk ikke kun med andre deltagere, men også de lokale samarbejdspartnere, som de kan influere på.

„Vi ser en stigende tendens til at knytte outreach-aktiviteter til konferencer. Så kan formålet med og værdien af konferencen gøre nytte for en bredere kreds end kun de delegerede. “

Inspiring Denmarks konsulenter har altid bevidst arbejdet med og løbende opfordret værter og deres hovedorganisation til at have fokus på outreach og legacy. Det er vigtigt at tænke det ind fra starten og vi tilskynder derfor potentielle værter at tage initiativ til outreach og legacy allerede inden de afgiver bud på en international konference.

Værktøjet
Det innovative værktøj sikrer, at konferencen kan skabe en blivende værdi. Det sikrer, at de delegerede kan huske konferencen fordi de ikke kun „høstede“, men også aktivt var med til at „så“ og sikre, at den potentielt efterlader sig legacy.

Download rapporten
Læs, hvordan I trin for trin planlægger og gennemfører outreach og legacy-aktiviteter: MeetDenmark: Meeting Legacies (PDF)

Kontakt os
Vil I i gang med eller vide mere om outreach og legacy, så kontakt en af Inspiring Denmarks konsulenter.

Tak
Tak for godt samarbejde til GainingEdge og vores partnere i MeetDenmark: VisitAalborg, VisitAarhus Convention Bureau og Wonderful Copenhagen.

Links

Inspiring Denmark
Take your meeting legacies to a whole new level

Selected Danish outreach cases (PDF)

Current Global Outreach Landscape (PDF)

MeetDenmark
Recipe for legacy: Denmark launches new tools for creating meeting legacies