19. August 2019

Økolingvister i dialog med Galschiøt; Hvordan forklarer man det ubegribelige?

COP21-Galschiøt-oez78w4hkvr0j5j4yv2xhi83gaxmcxgpfj4mkdgh78

85 økolingvister fra 24 lande var i sidste uge samlet på Syddansk Universitet i Odense. På dagsordenen var blandt andet, hvordan sprogforskningen kan støtte arbejdet med klimakrisen. Det var også temaet, da 15 af deltagerne om torsdagen besøgte Galleri Galschiøt til en snak om formidling af det ubegribelige.

En hel dag med indtryk, viden og nye mennesker kan fylde en konferencedeltagers hoved op. Luftforandring og alternative rum er medvirkende til at skabe den omstilling, der skal til, for at alle de nye indtryk kan falde på plads.

Netop den udfordring tog professor i sprog, interaktion og kognition Sune Vork Steffensen op; at flytte konferencen ud af de vante rammer på universitetet og finde nye veje ind til kendte problemstillinger. Derfor tog deltagerne på the 4th International Conference on Ecolinguistics, ICE-4, turen ud til henholdsvis Kold College, Miljøstyrelsen og Galleri Galschiøt på konferencens fjerde dag i Odense.

 

”Målet har været at udfordre vores egen comfort zone,” fortæller Sune Vork Steffensen. ”Vi kan jo let sidde 80 mennesker og blive kloge på hele verden. Men det videnskabelige handler om at skabe ny viden og ikke bare dele eksisterende viden. Når man skal skabe ny viden, skal man konfronteres med noget, man ikke havde forventet. Det der blik udefra, som en fantastisk kunstner som Jens Galschiøt kan levere.”

.

Alle vinder på at komme ud af konferencerammen

Det er første gang Sune Vork Steffensen udfordrer en konference med alternative omgivelser. Det gav dog god mening for ham, da Inspiring Denmarks Project Manager Marie Keller Rademacher foreslog Galleri Galschiøt som rammen om den ene af de tre workshops under titlen Arts and Awareness: Jens Galschiøt and the Communication about the incomprehensible.

Inspiring Denmark har været gode til at udfordre vores gængse formater.

”Inspiring Denmark har været gode til at udfordre vores gængse formater. Hvad kan man gøre, hvor kan man komme hen? De har været fantastiske til at skabe forbindelserne og række ud, og det har gjort vores arbejde nemmere, både i idégenereringsfasen og i udførelsen,” fortæller den glade professor.

Også kunstneren og billedhuggeren Jens Galschiøt var glad for besøget; ”Jeg tror det, de har fået med hjem, er noget helt andet, end de havde regnet med. Mange af tingene slår ind i den humanistiske tradition, og det har givet nogle ret gode snakke,” fortælleren kunstneren, med det vilde, hvide hår.

”I virkeligheden arbejder jeg med det uforståelige. Jeg arbejder med forråelsen, der sker, når man switcher over og hader andre mennesker. Der sker nogle underlige mekanismer, og det er det, jeg arbejder med. Det gør de fleste kunstnere – vi bruger symbolsprog for at forstå det. Og det gør virkeligheden lettere at forstå.”

Rammen om konferencen mener kunstneren også har bidraget til dialogen med konferencedeltagerne; ”Det her sted er faktisk meget dansk. Altså måden at gøre det på – at vi bare gør det. Det er ikke noget man laver alle steder, det her,” forklarer han og kigger rundt i galleriet, der oprindeligt har fungeret som autoværksted. Noget der matcher den tidligere smed og fagforeningsmand godt.

.

Kan man formidle det ubegribelige?

Sune Vork Steffensen har selv været spændt på, hvad det ville give konferencen med input fra en kunstner som Jens Galschiøt med en markant anderledes faglighed, og hvordan de to grupper ville kunne tale formidling.

Fakta er svært at få ud til borgerne.

“Det er en stor del, når vi taler om de kommunikative udfordringer; hvordan formidler vi de videnskabelige facts? Fakta er svært at få ud til borgerne. Faktisk at få en begrebsliggørelse af det, der næsten er umuligt at forstå,” forklarer professoren. Men netop i formidlingen af svære fakta kan kunsten netop hjælpe; ”Kunstneren kan hjælpe med at konkretisere og give det en emotionel klangbund,” forklarer han og henviser til Jens Galschiøts værk Unbearable fra COP21, hvor en stejl kurve over CO2-forbruget spidder en isbjørn.

På konferencen deltog også professor emeritus i English Business Communication fra Vienna University of Economics, Richard Alexander, der var med til at starte miljøet omkring økolingvistik op i 90’erne. For ham gav besøget på galleriet rigtig god mening;

”I mange lande tager kunstnerne den økologiske krise til eftertanke, nogle meget radikalt. Jeg tror hr. Galschiøt er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde med dette på en temmelig provokerende facon,” fortæller professor med et smil. ”Jeg tror kunst har en meget signifikant rolle at spille. Vi hyrer undervisere i forsøget på at gøre vores studerende opmærksomme på, hvad der sker – men den bredere befolkning? Jeg tror, det er der kunsten kommer ind. Kunst kan nå ud over uddannelsesinstitutionernes grænser.”

.

Forskning på tværs af fag, grænser og kulturer

Konferencen arbejder i et transvidenskabeligt felt mellem naturvidenskab og humaniora. Emnet for ICE-4 var derfor også at opnå en større fælles forståelse mellem life science og lingvistik.

Med dette tværfaglige afsæt gav det derfor også god mening at inddrage en kunstner i debatten om klimakriser og økologi. Både for at få nye perspektiver, men også for at gå tilbage til at analysere individet i sammenhæng med naturen og andre levende væsener. Noget der lå Sune Vork Steffensen meget på sinde:

”Der var en der på et tidspunkt spurgte mig; hvad har alle de her mennesker til fælles? Folk kommer fra alle mulige steder over hele verden, Fiji-øerne, Malawi, Kina,” forklarer han, mens hænderne viser et usynligt verdenskort. ”Jeg sagde; jamen det de har til fælles er, at de alle sammen kommer fra et sted. Og det sted er altid lidt anderledes end alle andre steder. Så de løsninger der skal til, for at vi ændrer vores måde at leve på og får et mere bæredygtigt forhold til vores omverden, må altid tage udgangspunkt i dér, hvor vi er. Og et af problemerne er måske, at når vi snakker om det, så taler vi i videnskabens verden tit med én enkelt stemme – uden at kigge på de lokale steder. Og dét kom klart igennem på konferencen,” afrunder han.

.


FAKTA

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi arbejder for at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark i samarbejde med blandt andet forsknings og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner. I 2019 har vi fokus på nyskabende og nytænkende konferenceprogrammer.

Professor Sune Vork Steffensen er ansat på Institut for Sprog og Kommunikation, hvor der forskes i interaktion, betydningsdannelse og kognition. Læs mere om konferencen ICE-4 (the 4th International Conference on Ecolinguistics) her.

Galleri Galschiøt ligger i Odense N og danner rammen om kunstner Jens Galsciøts arbejde. En del af arbejdet er via hans kunstnergruppe AIDOH, der skaber samfundskritiske og debatskabende værker, bl.a. Unbearable, Skamstøtten og Abrahams Børn.

.

Yderlige oplysninger

Konferencevært Sune Vork Steffensen: s.v.steffensen@sdu.dk

Kunstner Jens Galschiøt: aidoh@aidoh.dk

Project Manager Marie Keller Rademacher: mkr@inspiringdenmark.dk