11. February 2020

Sønderborg opretter ny konferenceservice

Alsion-set-fra-Sønderborgsiden

Der sker meget i Sønderborg i disse år. Overnatningskapaciteten er steget med ca. 500 senge, der er kommet nye mødefaciliteter til, og lufthavnen står overfor en udvidelse.

Sønderborg kan samtidig se frem til værtskabet for flere store events såsom Royal Run, Folkefesten i forbindelse med Genforeningen, Planner Days og Tour de France.

Kommunen prioriterer turismen højt og har derfor valgt at afsætte midler til en udvidet indsats på erhvervsturismeområdet med etableringen af Konferencedestination Sønderborg og PCO-funktionen, Sønderborg Konference Service.

Mød Lisbet Holm Møller fra Konference Service Sønderborg .

”Processen har været undervejs nogen tid – faktisk siden 2016, hvor man fra politisk side besluttede at prioritere udvikling af erhvervsturismen. Der blev afsat ressourcer til udarbejdelse af en strategi for området og etablering af en enhed som kunne bistå konferenceværter med professionel hjælp. I de følgende år har vi arbejdet med forskellige modeller for, hvordan organisationen skulle se ud. Den endelige form landede fra politisk side i 2019, og vi er nu i fuld gang med at eksekvere, bl.a. gennem etablering af formelle partnerskaber med vores erhverv. Det tror vi er nøglen til succes.”

.

Hvad tilbyder I helt konkret at løfte for de lokale værter?

”Vores team består af tre fuldtidsansatte og en grafisk tilrettelægger på deltid. Vi tilbyder hjælp til alle trin i en full service-PCO. Det vil sige tiltrækning, planlægning, afvikling og evaluering af konferencer og møder i Sønderborg. Samtidig tilrettelægger vi firmature og fagbesøg for erhvervsgrupper, særligt inden for byens styrkepositioner; energieffektivisering, grænselandet og industri 4.0.

Det der er rart for værterne er, at de har ekspertisen og lokalkendskabet ved hånden. Det betyder meget, at vi har et tæt samarbejde, og det er en styrke i sig selv, at vi kender hinanden i området. Det er fordelen ved at være en mindre destination fremfor en storby. Vi markedsfører os som en Countryside Metropolis; idet vi både har nogle af storbyens karaktertræk og samtidig provinsbyens nærhed.”

.

Hvad betyder det for Sønderborg Kommune at have en lokal PCO-service? Hvilke muligheder giver det?

”Vi løfter opgaver som bidrager til at styrke det samlede produkt, er sparringpartner for alle interessenter og understøtter det arbejde vores hoteller og venues udfører.

Samtidig bidrager vi til at brande Sønderborg og supplere det billede besøgende kan have af Sønderborg fra skoleudflugten til Dybbøl Mølle i 5. klasse.

Der er også synergieffekten  til privatturismen. Når vi giver erhvervsturisterne en god oplevelse, skaber vi ambassadører og potentielle ferieturister – og i bedste fald potentielle tilflyttere.”

.

Kan I mærke, at det giver værdi for byen, at I arbejder fokuseret med konferencer?

”Ja det kan vi. Både fordi der kommer flere konferencer til, som ikke er kommet hidtil, og fordi vi er med til at løfte det samlede konferenceprodukt.

 

Vi udfylder en vigtig koordinerende rolle i forhold til at få de rette mennesker med omkring bordet, når konferencerne skal planlægges og gennemføres.

 

Samtidig har Inspiring Denmark, som har arbejdet mange år med tiltrækning af internationale konferencer til Syddanmark, nu fået en lokal sparringpartner i os, hvilket gør mulighederne for at hente konferencer til vores område større for begge parter. Vi mærker i det hele taget en øget interesse for os som den nye spiller på markedet.”

 

 

 


Læs mere om Konference Service Sønderborg

Find Konference Service Sønderborg lige her.

Læs mere om, hvordan vi hjælper dig i Inspiring Denmark her.

.