1. April 2020

Thomas Kastrup er ny udviklingskonsulent hos Inspiring Denmark

thomasKidk2

Chef i Erhvervshus Fyn, chef hos Destination Fyn og ansvarlig for internationale mødemarkedsaktiviteter hos VisitDenmark. Det er en erfaren herre, der begynder som udviklingskonsulent hos Inspiring Denmark onsdag d. 1. april 2020. Velkommen til Thomas Kastrup.

Hos Inspiring Denmark har vi fået en ny kompetent kollega, som sammen med resten af vores team skal bidrage med tiltrækningen af internationale konferencer til Syddanmark.

46-årige Thomas Kastrup kommer fra en stilling som chef for bæredygtighed hos Erhvervshus Fyn i
Odense, hvor han har været ansvarlig for bæredygtighedsindsatsen på tværs af
organisationen og de fynske erhvervsklynger. Thomas Kastrup har tidligere været hhv. chef og innovationschef hos Destination Fyn og inden da hhv. markedschef og ansvarlig for internationale mødemarkedsaktiviteter hos VisitDenmark i København.

– Jeg ser frem til arbejdet med at tiltrække internationale kongresser og konferencer til Syddanmark og til den opgave der ligger i at koble turismen med erhvervsmæssige styrkepositioner. Set fra mit synspunkt indeholder netop mødeturismen oplagte og endnu uudnyttede muligheder for at manifestere syddanske erhvervsmæssige kompetencer i en international kontekst. Altså en strategisk indsats, der ikke kun bidrager til turismeomsætning på den korte bane, men også vækst i et langt bredere, bæredygtigt og langsigtet perspektiv, siger Thomas Kastrup og fortsætter:

– Jeg glæder mig helt grundlæggende til at blive en del af Inspiring Denmark, som over en lang årrække har dokumentet en stor effektskabelse – og så glæder jeg mig selvsagt til samarbejdet med mine nye, kompetente kolleger og ikke mindst kredsen af eksterne partnere, ambassadører og forskere på SDU. Med de kompetencer der samlet set er til stede her, er jeg ikke i tvivl om, at vi har gode forudsætninger for at fortsætte tiltrækningen af værdiskabende og strategisk attraktive internationale konferencer til Syddanmark.

Thomas Kastrup har også erfaring fra flere tillidsposter indenfor turisme- og oplevelsesindustrien. Bl.a. er han medlem af juryen for Danish Meeting & Event Award by Kursuslex & MPI. Tidligere har han været medlem af en række bestyrelser, advisory boards og styregrupper, bl.a. Geopark Det Sydfynske Øhav, Dansk Storbyturisme og
Dansk Kyst- og Naturturisme.