27. April 2020

Udpegninger til Inspiring Denmarks bestyrelse

Inspiring Denmarks bestyrelse har genudpeget Grete Højgaard og Tom Pedersen som erhvervsmedlemmer i bestyrelsen. Grete Højgaard er direktør for Messe C i Fredericia, og Tom Pedersen er salgschef i Odense Congress Center OCC.

Ved samme lejlighed indtrådte Kasper Ejsing Olesen, borgmester i Kerteminde, og udpeget af KKR Syddanmark, der udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen. Kasper Ejsing Olesen har været borgmester i Kerteminde kommune for Socialdemokratiet siden 2018. Han er desuden medlem af Repræsentantskabet hos Sampension og bestyrelsesmedlem hos FilmFyn.

Sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, regionsrådsmedlemmerne Karsten Uno Petersen og Carsten Sørensen og byrådsmedlem Peter Wagner Mollerup fra Nyborg, skal bestyrelsen sikre at Inspiring Denmark arbejder for vækst og udvikling i turismen i Syddanmark, og har særligt fokus på den høje værdiskabelse, der kommer ved tiltrækning og afholdelse af internationale forskningskonferencer og -kongresser.