Hvem er

Inspiring Denmark?

Inspiring Denmark er sat i verden for at udvikle erhvervsturisme særligt igennem tiltrækning af internationale konferencer og større møder til Syddanmark. Vores viden om tiltrækning og muligheder for afholdelse af konferencer i Syddanmark gør, at vi kan være din rådgiver og sparringspartner, når du stiller dig i spidsen for en international konference.

Internationale konferencer bidrager til global videndeling, synliggørelse og netværksskabelse. Dette især inden for de syddanske forsknings- og erhvervsstyrker, såsom energi, robotter, droner, design og life science.
Som bonus skaber de internationale konferencer øget omsætning i turismeindustrien og understøtter vækst og jobskabelse i Syddanmark.

Vi er støttet af kommuner, offentlige institutioner og erhvervslivet. Det betyder, at vores rådgivning og hjælp er gratis.

Mission

​Når mennesker mødes, skabes vidensvækst, netværk og nye muligheder.
Derfor motiverer og støtter vi konferenceværter med udvikling og tiltrækning af internationale konferencer.
En indsats, der styrker Syddanmark

Vision

Vi vil forbinde verden med Syddanmark.
Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner i styrkelsen af viden og vækst igennem internationalisering.

Samarbejde

Inspiring Denmark arbejder tæt sammen med de største vidensinstitutioner i Syddanmark, en række kommuner, erhvervsturismeindustrien, erhvervsklynger, virksomheder og Region Syddanmark. Vi binder de rigtige aktører sammen, tilrettelægger og udarbejder bud på afholdelse af internationale kongresser og konferencer.

Gennem vores stærke netværk, dygtige medarbejdere og mangeårige kompetence på området har vi succes med at tiltrække kongresserne til afholdelse på syddanske hoteller og konferencesteder.

Et korps af ambassadører bakker vores arbejde op, og er med til at motivere deres kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere. Du kan læse mere om ambassadørerne og deres tanker om samarbejdet her.

Samarbejde med byerne

Inspiring Denmark arbejder sammen med de større syddanske byer om tiltrækning af internationale kongresser og konferencer. Samarbejdet med byerne foregår både på det strategiske niveau, gennem udbredelse af viden, og ikke mindst på det konkrete niveau i tæt samarbejde med den enkelte by i forbindelse med tiltrækning af en konkret kongres.

Inspiring Denmark samarbejder rent organisatorisk med den enkelte by dér i organisationen, hvor man håndterer det internationale kongresarbejde. Det varierer fra kommune til kommune, og kan fx være enten turistbureau eller borgmesterforvaltning.

bestyrelse for

fonden inspiring denmark

Fondens bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet, Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark.

Formand

Grete Højgaard

Direktør, Messe C

Udpeget af bestyrelsen
indtil 2024.

Næstformand

Karsten Uno Petersen

Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark

Udpeget af Region Syddanmark
indtil december 2021.

Bestyrelsesmedlem

Peter Wagner Mollerup

Byrådsmedlem, Nyborg Kommune

Udpeget af KKR Syddanmark
indtil december 2021.

Bestyrelsesmedlem

Carsten Sørensen

Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark

Udpeget af Region Syddanmark
indtil december 2021.

Bestyrelsesmedlem

Tom Pedersen

Salgsdirektør, Hotel Christiansminde

Udpeget af bestyrelsen
indtil 2024.

Bestyrelsesmedlem

Kasper Ejsing Olesen

Borgmester Kerteminde Kommune

Udpeget af KKR Syddanmark
indtil december 2021

Samlet oplysninger om bestyrelse

Se fuld beskrivelse af bestyrelsens medlemmer (PDF)

Fondens vedtægter

Læs fondens vedtægter

God fondsledelse 2021

Redegørelse for god fondsledelse 2021

God fondsledelse 2020

Redegørelse for god fondsledelse 2020

God fondsledelse 2019

Redegørelse for god fondsledelse 2019

God fondsledelse 2018

Redegørelse for god fondsledelse 2018

God fondsledelse 2017

Redegørelse for god fondsledelse 2017

Projekt

kongresværtskab

Projektets kerneaktivitet er at motivere og vejlede de potentielle syddanske værter til at byde på afholdelse af internationale kongresser.

Værterne kommer fra både private og offentlige virksomheder og organisationer, klynger, foreninger, kommuner m.fl., og de er internationale kapaciteter inden for deres fagfelt, eller repræsenterer syddanske erhvervsstyrker. Fordi projektet retter sig mod de internationale kongresser medfører det en stigning i udenlandske gæsters overnatninger på hoteller, øget aktivitet på kongres- og konferencesteder samt afledt omsætning i øvrige turisme-virksomheder og detailhandlen.

Tilsammen bidrager det til øget omsætning og jobskabelse i regionen.

Tiltrækningen af de internationale kongresser har en betydning, der rækker ud over de turistøkonomiske gevinster. Værtskabet er med til at sikre virksomheders og forskningsinstitutioners muligheder for fortsat udvikling og vækst gennem tiltrækning af viden og arbejdskraft, samt synliggørelse af forskning, produkter og services.

Kongresser er med til at skabe attraktive arbejdspladser med adgang til internationale netværk for de lokale deltagere og er platform for rekruttering. Projektet gennemføres i samarbejde med en række kommuner i Syddanmark.

Kommende

Arrangementer

Fondens bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet, Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark.

Ledige stillinger

Der er p.t. ingen lediger stillinger

Udbudsopgaver

Der er p.t. ingen opgaver

Der er p.t. ingen lediger stillinger